Die grundsätzliche Voraussetzung der Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens ist die Sicherstellung des up to date Wissens unserer Arbeitskraft. Damit kann die wirksame Arbeitsverrichtung umgesetzt werden. Da das System der Berufsbildung erst teilweise die nötige Kopzahl der bildenden Personen decken kann, werden unsere Kollegen auch intern belehrt. Die Aneignung der Fachkenntnisse bedient sowohl die Interessen unserer Kollegen als auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Firma. Der aktuelle Personalbestand kann die Aufgaben erfüllen, aber die innovative Produktentwicklungen, die technologischen Entwicklungen, die angeforderte Qualität, bzw. die wachsende Bestellungen erwarten von unseren Kollegen bessere, neue Kenntnisse.

Im Rahmen unseres Projektes wurden die Produktionskollegen gebildet. Das Ziel ist, dass unsere Arbeitsweise und Produktivität effizienter werden.

Folgende Aktivität wurde im Projekt entwickelt: 26.11 – Fertigung von Elektroteilen. Die Entwicklung der Kompetenzen von Kollegen, die in diesem Projekt geschult wurden, knüpfte sich an die Wirksammkeitserhöhung der vorher gekennzeichneten Tätigkeit.

Folgende Schulungen fanden im Projekt statt: Lean Grundlagen, Wirksame Arbeitsausführung, Effektive Verhandlungsmethoden, Entwicklung Führungskompetenzen, Löten, IPC/WHMA-A-620 Vorschriften – Verwendung, IKER 2 – Selbstständige Verwendung meines IT-Instruments. Die Schulungen wurden in Arbeitszeit durchgeführt. Es wurde Wert auf die Belehrung von solchen Kollegen gelegt, die in nachteilgier Lebenssituation sind.

Mit der Verwirklichung unseres Projektes wurde unser Entwicklungsziel im Einklang mit den Zuschusszielen erreicht. Dank der Verbesserung der Kenntnisse unserer Kollegen hat sich die Wettbewerbsfähigkeit unserer Firma erhöht. Die Fachkenntnisse unserer Kollegen haben sich wesentlich erweitert.

 

Munkahelyi képzések támogatása -WILD CONNECT Hungarian Kft

Vállalkozásunk versenyképességének alapvető feltétele, hogy naprakész tudással bíró munkaerő álljon rendelkezésünkre ezáltal a munkavégzés hatékony legyen. A szakképzés rendszere nem tudja biztosítani a kellő mennyiségű megfelelő tudással rendelkező humán erőforrás állományt ezért munkavállalóinkat meghatározó részben saját magunk képezzük. A szakmai tudás elsajátítása munkavállalóink érdekeit és cégünk versenyképességét is szolgálja. A jelenlegi állandó létszám elegendő a feladatok ellátására de az az innovatív termékfejlesztések, a technológiai fejlesztések és a megrendelőink által termékminőség, a növekvő termelési volumen egyre modernebb tudást vár el munkavállalóiktól.

Projektünk megvalósítása során a termelési folyamatokban részt vevő munkaerő állományunkat képeztük annak érdekében hogy a munkavégzésük és produktivitásunk magasabb hatékonyságú legyen.

Cégünk projektben fejlesztetett tevékenysége 26.11 – Elektronikai alkatrész gyártása. Valamennyi vezető státuszban tevékenykedő valamint adminisztratív és fizikai munkavállalóink kompetenciáinak fejlesztése ezen tevékenységünk hatékonyságnöveléséhez kapcsolódott.

Projektünk megvalósítása során az alábbi képzések valósultak meg: Lean alapok, Hatékony munkavégzés, Hatékony tárgyalási technikák, Vezetői készségek fejlesztése, Forrasztás technikai szakmai továbbképző tanfolyam, IPC/WHMA-A-620 szabvány alkalmazástechnikai szakemberképzés, Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés. A képzések munkaidőben valósultak meg, jelentős hangsúlyt fordítottunk hátrányos helyzetű munkavállalóink minél magasabb számban történő bekapcsolódásának elősegítésére.

Projektünk megvalósításával teljesült Pályázati Felhívás céljaival összhangban kitűzött fejlesztési célunk. Alkalmazottaink foglalkoztathatóságának és munkahelyi készségeinek javítása révén növekedett cégünk versenyképessége. Dolgozóink tudása, rugalmassága és hatékonysága jelentősen fejlődött, szakmai ismereteik jelentősen bővültek.